joker123 Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Knurowska

reprezentacja wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i naprawczych

doradztwo z zakresu postępowania upadłościowego oraz postępowania naprawczego

zgłaszanie wierzytelności w imieniu Klientów

nadzór nad przebiegiem całego postępowania upadłościowego, w tym kontrola prawidłowości wpisania wierzytelności na listę wierzytelności oraz prawidłowości sporządzenia planu podziału funduszów masy upadłości

reprezentowanie Klientów w postępowaniach o wyłączenia z masy upadłości, a także w postępowaniach o bezskuteczność czynności prawnych w stosunku do masy upadłości

prawo upadłościowe i naprawcze