joker123 Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Knurowska

ochrona praw Klientów z naruszenia własności przemysłowej, dotyczących w szczególności znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz patentów

sporządzanie opinii prawnych w sprawie używania oznaczeń z punktu niebezpieczeństwa naruszania praw innych podmiotów

reprezentacja Klientów w sporach dotyczących własności przemysłowej

prawo własności przemysłowej