joker123 Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Knurowska

pomoc prawna w zakresie ochrony interesów Klientów na gruncie prawa o ochronie konkurencji i konsumentów

analiza prawna umów, porozumień oraz praktyk pod względem ustawowych zakazów praktyk ograniczających konkurencję, praktyk monopolistycznych oraz antykonkurencyjnych koncentracji przedsiębiorców

reprezentowanie Klientów w postępowaniu antymonopolowym przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

pomoc prawna w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej

reprezentowanie Klientów w sporach sądowych oraz arbitrażowych w sprawach związanych z czynami nieuczciwej konkurencji

prawo konkurencji