joker123 Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Knurowska

Reprezentowanie Klientów w postępowaniach:

przed sądami państwowymi oraz arbitrażowymi, zwłaszcza w sprawach związanych z realizacją kontraktów, dochodzeniem należności, roszczeniami odszkodowawczymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w sprawach ze skarg pauliańskich, postępowaniach zabezpieczających, egzekucyjnych oraz upadłościowych, a także postępowaniach przed sądami rejestrowymi

przed organami administracji rządowej, w tym m.in. Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, zwłaszcza w sprawach podatkowych, inwestycji budowlanych, transportu drogowego oraz lotnictwa cywilnego

przed Trybunałem Konstytucyjnym

postępowanie sądowe, administracyjne i arbitraż